Welkom

Wie zijn wij?

 Repertoire

 Alleen voor mannen

 Activiteiten 

 Welkom

 Sponsors  

 Fotogalerij

 Moorkopjes 

 Login KoorledenAlleen voor mannen


.

Nee, geen Playboy-pagina.
Wij kunnen nog enkele mannenstemmen gebruiken, zowel tenoren als bassen.
Een veelgehoorde kreet is: "Ik zou het wel leuk vinden, maar ik kan niet zingen".
Vaak moeten vooral mannen een drempel over om te gaan zingen, want bij het zingen geef je iets
van jezelf bloot en dat is men niet gewend.
Diverse mannen van ons koor hadden nog "nooit" gezongen, in ieder geval niet in verenigingsverband.
Ze hebben toch de poging gewaagd en met succes.
Want onder deskundige leiding - en die heeft MoorSound - valt veel te bereiken.
Wat natuurlijk niet wegneemt dat mannen met koorervaring ook zeer welkom zijn.
In de jaren na de oprichting van MoorSound is er zeer veel gebeurd: Het koor moest infeite van voor af aan beginnen.
Het repertoire is inmiddels aangepast en uitgebreid.
Heeft u belangstelling of wilt u nog wat meer informatie?
 
Neem eens kontakt op met Margien van Batenburg, tel. 0318 - 551594
of via E-mail: info@moorsound.nl of Lenie Kleij,  leniekleijvandenbrom@gmail.com