Voor vrijblijvende informatie en voor het bijwonen
van een repetitieavond kunt u contact opnemen met:
Margien van Batenburg, tel. 06-40259186

Voor optredens kunt u informatie inwinnen bij:
Lenie Kleij, tel. 06-40167249

E-mailen kan ook:
Naar ons algemene emailadres info@moorsound.nl
of naar
Lenie Kleij, leniekleijvandenbrom@gmail.com